yellow line orange line red line

Gestalttherapie

 

Gestalttherapie - een ervaringsgerichte therapie


Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie, die de ontplooiing van de totale persoon bevordert. Dit gebeurt door te werken aan en het herstellen van het evenwicht tussen denken, voelen en handelen; tussen lichaam, emoties en verstand. In dit heelwordingsproces kun je onaffe zaken uit het verleden afmaken en nieuwe stappen uitproberen. Onaffe zaken werken door als storingen aan lichamelijke, psychische, relationele en zingevingproblemen.

Gestalt werkt in het hier-en-nu. Er wordt gewerkt aan bewustwording van wie je bent en aan hoe je met jezelf en anderen omgaat. Het zoeken naar het 'waarom' wordt vervangen door het onderzoeken van het 'hoe'. De vraag b.v. 'Waarom ben ik zo geremd?' wordt een onderzoek naar 'Hoe rem ik mezelf af?'. In Gestalttherapie worden oefensituaties gecreŽerd om onaffe situaties en houdingen op te sporen, af te werken en los te laten. In dit proces zijn zowel angsten, dromen, irritaties, gevoelens van onvrijheid, lusteloosheid, verdriet, alsook ervaringen van voldoening, blijheid en kracht van groot belang. Er wordt gewerkt met lichaamstaal, fantasie-oefeningen en Gestaltdialogen. Hierdoor kun je je bewust worden van wat je eigenlijk 'wilt' en daardoor afstand doen van dwangmatig 'moeten'.

De Gestalt-therapie werd ontwikkeld door Fritz Perls (1893-1970) en zijn vrouw Laura Posner Perls.

Bron: Omni-abc http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/g/gestalt.html

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved